Algemene (leverings)voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten, alsmede voor de daarop betrekking hebbende betalingen.

Download hier de algemene bepalingen in pdf.

Zorg
voor de Bodem

Op basis van de huidige situatie kunnen wij, vooralsnog, uw grondmonsters in behandeling nemen met de service en  doorlooptijden zoals...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...