Commissaris van de Koning bezoekt Van Iersel Compost en Soiltech

Afgelopen woensdag heeft de Commissaris van de Koning Wim van der Donk met zijn kabinetschef, het voltallige B&W en alle fractievoorzitters van de gemeente Haaren een bezoek gebracht aan Van Iersel Compost en Soiltech in Biezenmortel. De Commissaris wilde tijdens zijn bezoek aan Haaren graag een lokaal duurzaam en innovatief bedrijf zien. De gemeente Haaren stelde voor om een bezoek aan Van Iersel Compost en Soiltech te brengen, waarna de delegatie koers zette naar Biezenmortel.

Innovaties

Mark van Iersel toont de Commissaris Van der Donk een Fytaforce monsterMark van Iersel, één van de drie directeuren, gaf een presentatie over de twee bedrijven en vertelde over de innovaties die intern ontwikkeld zijn. Een voorbeeld hiervan is de Fytaforce productenlijn. Fytaforce is een biofertiliser waarmee m.b.v. micro-organismen problemen in de land- en tuinbouw aangepakt kunnen worden, waardoor het gebruik van chemische meststoffen en pesticiden voorkomen kan worden. De Commissaris toonde hierin veel interesse en dacht mee waar mogelijk. Hij is bereid om zijn netwerk ter beschikking te stellen om te lobbyen in Brussel voor de beïnvloeding van Europese regelgeving.

Compost oplossing voor klimaatprobleem

Commissaris Van der Donk en metgezelNa de rondgang over het composteerterrein van Van Iersel werd er teruggekeerd naar Soiltech voor het tweede gedeelte van de presentatie. Hierin omschreef Mark waarom het gebruik van compost de oplossing is voor het klimaatprobleem. Met compost kun je koolstof, die door planten is vastgelegd, omzetten in stabiele humusketens, die tientallen jaren in de bodem opgeslagen kunnen worden en waardoor CO2-uitstoot voorkomen kan worden. Dit zorgt vervolgens weer voor betere groei van planten en bodems, die minder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals perioden van hevige regenval of droogte. Tevens blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat deze bodems veel minder N2O (lachgas) uitstoten, een element wat 200 keer schadelijker is voor het klimaat dan CO2. Het gebruik van compost werkt zodoende in het kwadraat tegen klimaatverandering. Van Iersel Compost is dan ook geen voorstander van het verbranden van houtsnippers om duurzame energie op te wekken. Dhr. Van der Donk deelt deze visie gelukkig: “Ik heb dit immers nog nooit begrepen en het feit dat daar miljarden Euro’s aan uitgegeven wordt al helemaal niet.”
 
Bekijk hier het filmpje The Soil Story met meer uitleg over dit onderwerp.

Investeer in bodemkwaliteit

Veel boeren en tuinders maken (nog) geen gebruik van compost, omdat ze meestal alleen voor de korte termijn in hun grond investeren in plaats van te kijken naar de bodemkwaliteit op langere termijn. Veelal kunnen zij het financieel niet veroorloven of willen ze niet investeren, omdat ze het land pachten van een ander en ze het land simpelweg maar één tot twee jaar in gebruik hebben. Mark heeft hiervoor een oplossingsrichting aangedragen in de vorm van het opzetten van een coöperatie waarbij bedrijven d.m.v. het gebruik van humuscertificaten hun CO2-uitstoot kunnen laten compenseren door boeren en tuinders die investeren in de opbouw van koolstof in hun grond (Carbon Farming).
 
Bekijk hier het filmpje met uitleg over Carbon Farming.

Fotoimpressie

De directie van Van Iersel Compost en Soiltech voelden zich vereerd met dit bezoek en zijn dankbaar voor de geboden hulp.

Commissaris Van der Donk geinteresseerd in mogelijkheden Fytaforce in land- en tuinbouw Mark van Iersel presenteert compost als oplossing voor klimaatprobleem Ronde tafel discussie over groene klimaatoplossingen   Commissaris Van der Donk en partner tijdens rondleiding over Van Iersel terrein Mark van Iersel legt uit waarom het verbranden van houtsnippers niet zijn voorkeur heeft Mark van Iersel licht voordelen micro-organismen in land- en tuinbouw toe aan Commissaris van de KoningMark van Iersel toont vers monster Fytaforce biofertiliser aan delegatie  Commissaris Van der Donk denkt mee over Europese mogelijkheden voor Fytaforce

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...