Onze maatregelen rondom het coronavirus

Vanwege het coronavirus hebben ook wij passende maatregelingen getroffen met het oog op de gezondheid van onze relaties en medewerkers. Onze locaties zijn nog gewoon open conform de gebruikelijke openingstijden. We proberen onze normale dienstverlening te continueren, maar zijn ons ervan bewust dat sommige maatregelen ervoor zorgen dat de dienstverlening soms iets anders kan lopen dat dat u van ons gewend bent.

De maatregelingen die wij treffen zijn:

  • Wij schudden geen handen.
  • Wij houden tenminste 1,5 meter afstand tussen elkaar.
  • Wij wassen onze handen regelmatig.
  • Bij de weegbrug hoeft u de bon tijdelijk niet meer te tekenen, wij noteren uw naam op de bon.
  • Wij vragen u met de pin te betalen bij de weegbrug en reinigen na iedere betaling de pinautomaat.
  • Chauffeurs en leveranciers kunnen voorlopig geen gebruik maken van de kantineruimte en de koffieautomaat.
  • Wij nemen voorlopig geen deel aan beurzen en presentaties.
  • Klantcontact proberen wij zo veel mogelijk via e-mail en telefoon te onderhouden.

Medewerkers die ziekteverschijnselen hebben, blijven uit voorzorg thuis. Merkt u bij uzelf klachten, dan vragen wij u ook om onze locaties niet te bezoeken. Plan in zo’n geval alstublieft een nieuwe afspraak met ons. 

BodemBalansAnalyse:
Op basis van de huidige situatie kunnen wij, vooralsnog, uw grondmonsters in behandeling nemen met de service en  doorlooptijden zoals u van ons gewend bent. We volgen de ontwikkelingen rondom Corona nauwlettend en informeren u tijdig mochten er veranderingen voordoen in de service en doorlooptijd.

Bestellingen en leveranties:
Wij nemen alle mogelijke maatregen om de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te continueren. Aangezien wij geen grip hebben op de situatie en deze dagelijks lijkt te veranderen, willen we u verzoeken uw bestellingen tijdig aan ons door te geven. Meerdere onderdelen van onze bedrijfsvoering vallen onder de vitale ofwel cruciale beroepsgroepen, maar het is vooralsnog onduidelijk wat er bij een eventuele 'lockdown' nog wel en niet is toegestaan. 

Hoe nu verder:
Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft gezien, zullen de maatregelen zeker tot en met 6 april 2020 van toepassing zijn. Mogelijk duren de maatregelen nog langer. Het is een nieuwe werkelijkheid dat begrip en aanpassingsvermogen vraagt van iedereen. We blijven werken aan een veilig en gezond woon-, werk- en leefklimaat en we blijven goed op elkaar letten.

Wij bedanken u voor uw begrip en hopen snel onze samenwerking en dienstverlening weer op de oude en vertrouwde wijze op te pakken.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...