Van Iersel Compost meegewerkt aan onderzoek naar ziektewerende rol van groencompost.

Wij werkten mee aan dit onderzoek dat door onderzoekers Joeke Postma en Els Nijhuis van Wageningen Plant Research is uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar de ziektewerende rol van organische producten, waaronder groencompost, bij tomatenplanten met Pythium infectie. Alle onderzochte typen compost verminderden de Pythium aantasting in substraten. De conclusie: het onderzoek laat het potentieel van het toevoegen van organische producten zoals compost zien om de duurzaamheid van substraten (zoals potgrond) te vergroten door 1) het vergroten van de ziektewerendheid van het substraat, 2) het hergebruik van nutriënten en 3) het vervangen van een deel van het veen in substraat door andere organische producten.

https://bvor.nl/blog/ziektewerendheid-compost-opnieuw-aangetoond/?fbclid=IwAR2amwd-IxvOWpahJYqtCE-CrC4NzKyXzeVoXCHLB0U0PE0httKvolgJISg

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...