Verwarrende titel nieuwsbericht CBGV

Groeikracht publiceerde bijgaande reactie op het nieuwsbericht van CBGV

"Extra organische stofaanvoer op melkveebedrijf niet nodig", is een verwarrende titel van het nieuwbericht dat door de CBGV (Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen) gepubliceerd is. De kritische lezer ziet vervolgens namelijk het advies om juist op maisland en nieuw grasland bij drogere zandgronden, WEL extra organische stof te brengen. Kortom: bijna overal van toepassing in het werkgebied van Groeikracht, zowel in Brabant als in de Achterhoek. (zie ook https://www.bemestingsadvies.nl/…/Extra-organische-stofaanv…

Effect compost in het eerste jaar12% MEER ZETMEELOPBRENGST
Het advies van het CBGV om de droge zandgronden te ondersteunen met extra aanvoer van organische stof sluit dan ook naadloos aan bij de resultaten van diverse bemestingsproeven in mais, op verschillende locaties en gebaseerd op meerdere jaren onderzoek. Ook dit jaar zagen we een verhoging van de zetmeelopbrengst van het maisproefveld in Strijbeek. Wanneer naast 35 m3 rundveedrijfmest (RDM) ook 20 ton compost wordt gestrooid, meten we gemiddeld over de jaren heen 12% meer zetmeelopbrengst, in het 1ste jaar na toediening. De spreiding in het effect op de extra gift van organische stof en mineralen wordt voor een groot deel bepaald door de bemestingstoestand van het maisperceel.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...