Wat heeft duurzaam bodembeheer met waterbeheer te maken?

De aanhoudende droogte vergt op dit moment veel energie van de gewassen en veel tijd van de agrariërs en tuinders. Water is nodig om ze rendabel te houden. Sommige gewassen worden momenteel zelfs vroeg geoogst voor de tijd van het jaar. Om de bodem beter in balans te brengen is het van belang een duurzaam bodembeheer te voeren. Dit is belangrijk voor de opbrengst van de grond, maar juist ook voor een goed waterbeheer. Het bevordert het watervasthoudend vermogen en door een goede waterdoorlatendheid voorkomt het afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Bodembeheer maatregelen hebben dus een directe relatie met waterbeheer. Dit blijkt ook uit het CLM onderzoek

"Een akkerbouwer die zorgt voor 1 procent meer organische stof in de bodem kan een 10% hogere opbrengst van rooigewassen, zoals bieten en aardappelen, tegemoet zien. Bij granen en gras ligt de opbrengst 2% hoger. Door deze 1% extra organische stof in de bouwvoor kan de bodem bovendien 6,8 mm (zand) tot 9,3 mm (klei) meer water brengen. In een droge periode kan een agrariër de beregening van het gewas tot twee weken uitstellen." Aldus het CLM onderzoek. 

Uit ons eigen onderzoek met een meerjarige veldproef bij een taxusteler blijkt ook dat met compost het organische stof gehalte in de bodem verhoogt kan worden.

 

Proefopzet:

Doel: Invloed van compost op het organische stof gehalte testen.
Type proef: meerjarige veldproef
Periode: 2014 - 2017
Locatie: Taxusteler Thorn (Midden-Limburg, NL)
Gewas: Taxxus Baccata
Medium: zandgrond
Behandeling: eenmalige toepassing 50 compost ton/ha (voorjaar 2014)
Analyses: Bodembalansanalyse (jaarlijks)

 

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...