Vigro Schimmelhumus

Terug naar Compostproducten

Dè basis voor een gezonde en stabiele groeiplaats

Vigro Schimmelhumus is een stabiele bodemverbeteraar op basis van zeer divers organisch ingangsmateriaal. Vigro Schimmelhumus wordt toegepast bij aanplant van houtachtige beplanting en bomen of als groeiplaatsverbetering in bestaande situaties. Het product brengt stabiele humus, voeding en een hoge diversiteit aan schimmelrijk bodemleven. Deze compost kan ‘dode’ grond voor de lange termijn opwaarderen.

Download hier de digitale productflyer Vigro Schimmelhumus 

Referentie

 • Download hier wat Van Helvoirt Groenprojecten vindt van onze Vigro Schimmelhumus.
 • Download hier wat Detiger Boomverzorging vindt van onze Vigro Schimmelhumus.

Voordelen

 • Bevat voeding en hoge diversiteit aan nuttige schimmels.
 • Verbetert de structuur van de bodem op lange termijn.
 • Zorgt voor structureel betere groei van planten en/of bomen.
 • Vergroot opnamecapaciteit van de wortels.
 • Vermindert droogtestress.
 • Vergroot ziektewerendheid van de bodem.
 • Vermindert dichtslaan van de bodem.
 • Kan jaarrond toegepast worden.
 • Toegelaten als A meststof in biologische teelten volgens Verordening (EG) 889/2008.

Eigenschappen

 • Is een stabiele bodemverbeteraar (door stabiele klei-humusstructuren).
 • Is rijk aan schimmeldominant bodemleven.
 • Is vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.
 • Voldoet aan de strengste eisen voor wat betreft de aanwezigheid van verontreinigingen en zware metalen.

Verpakking

Vigro Schimmelhumus is los of in bigbags verkrijgbaar.

Aanwezige microbiologie

Vigro Schimmelhumus bevat een grote diversiteit aan schimmels, bacteriën en protozoa waaronder de volgende groepen:

 • Agaricomyceten; een groep schimmels die voornamelijk bestaat uit humusopbouwende schimmels en ectomycorrhiza schimmels.
 • Actinomyceten; waaronder Streptomyceten, belangrijk voor de ziektewering.
 • Rhizobiales; waaronder stikstofbindende bacteriën.
 • Cercozoa; protozoa belangrijk voor de plantengroei.

Gebruiksrichtlijnen

 • Als groeiplaatsverbetering bij nieuwe aanplant en/of in bestaande situaties, tot maximaal 20% doormengen.
 • Professionele teelt (vlak voor de start van alle teelten).
 • Mengbaar in een Vigro Receptmix om schimmeldiversiteit te stimuleren.
 • Goed te combineren met het afstrooien van Vigro Schimmelmulch of Vigro Bosstrooisel.
 • Kan worden ingewerkt in de grond of als mulchlaag tegen onkruiden en ziekten.

Gemiddelde samenstelling

Stikstof (N)  4,1 kg/ton product
Fosfaat (P2O5)  1,9 kg/ton product
Kalium (K2O) 4,3 kg/ton product
Magnesium (MgO) 1,9 kg/ton product
Koolzure kalk (CaCO3)  6,9 kg/ton product
 Zwavel (SO3) 5,5 kg/ton product
   
Organische stof  26,6% (van droge stof)
Droge stof 59,7%
pH-KCl 6,8  
Zoutgehalte (EC)  < 2,2 mS/cm
Stabiliteit  < 8,0 mmol O2/kg O.S./uur
Uiterlijk Bruinzwart kruimelproduct

 

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...