Vigro Wormhumus

Terug naar Compostproducten

Vigro Wormhumus is een bodemverbeteraar met een hoog organische stof gehalte, relatief veel beschikbare voeding en rijk aan nuttig bodemleven, met name Protozoa. Protozoa zijn micro-organismen die in staat zijn om nutriënten zoals stikstof vrij te maken uit de bodem. Vigro Wormhumus wordt toegepast om de bodem microbiologisch te verrijken en daarmee de nutriëntenkringloop in gang te zetten. Hierdoor is er minder behoefte aan (kunst)mest. Het kan breed worden toegepast in particuliere tuinen, gazon, openbaar groen en vollegrondsteelten zoals groente-, boom-, bollen- en fruitteelt.

Download hier de digitale productflyer Vigro Wormhumus

Voordelen

 • De protozoa maken stikstof, fosfaat en zwavel vrij.
 • Vermindert kunstmestbehoefte.
 • Verbetert bodemstructuur op de lange termijn.
 • Bevat voeding voor beplanting.
 • Vermindert droogtestress.
 • Vergroot ziektewerendheid van de bodem.
 • Vermindert dichtslaan van de bodem.
 • Kan jaarrond toegepast worden.
 • Toegelaten als A meststof in biologische teelten volgens Verordening (EG) 889/2008.

Eigenschappen

 • Is een stabiele bodemverbeteraar.
 • Is een lichtgewicht product.
 • Is rijk aan microbiologie, vooral protozoa.
 • Is vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.
 • Voldoet aan de strengste eisen voor wat betreft de aanwezigheid van verontreinigingen en zware metalen.

Verpakking

Vigro Wormhumus is los of in bigbags verkrijgbaar.

 • Losgestort af te halen op de locaties Biezenmortel, Deurne (met aanhanger). 
 • Losgestort thuisbezorgd (vanaf 3m3)
 • In bigbag thuisbezorgd (per m3)

Gebruiksrichtlijnen

 • Te gebruiken bij alle soorten gewassen.
 • Tot 50% door de bestaande bodem doorwerken:
 • Tuinbouw: 5 tot 20 ton per hectare.
 • Openbaar groen en tuinen: maximaal 0,5 cm afstrooien over het gazon.
 • Inwerken in de bovenste 10 tot 20 centimeter van de bodem.

Gemiddelde samenstelling

Stikstof (N)  5,1 kg/ton product
Fosfaat (P2O5)  1,8 kg/ton product
Kalium (K2O) 1,9 kg/ton product
Magnesium (MgO) 3,7 kg/ton product
Koolzure kalk (CaCO3)  7,5 kg/ton product
Zwavel (SO3) 2,7 kg/ton product
   
Organische stof  54,7 % (van droge stof)
Droge stof 43,8 %
pH-KCl  6,0
Zoutgehalte (EC)  < 2,5 mS/cm
Stabiliteit  < 8,0 mmol O2/kg O.S./uur
Uiterlijk Bruinzwart kruimelproduct

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...