Vigro Schimmelmulch

Terug naar Mulch producten

Een natuurlijke vocht- en voedingsbuffer

Vigro Schimmelmulch is een bodemafdekkend materiaal op basis van gecomposteerd hout dat rijk is aan schimmelbiologie en is een buffer voor water, voeding en bodemleven. Vigro Schimmelmulch is een uitgerijpt houtachtig product, wat lang meegaat. Naast het watervasthoudend vermogen levert het product organische stof, voeding en schimmeldominant bodemleven voor de lange termijn. Het wordt gebruikt voor het afstrooien van plantenborders en in gietranden van bomen en heesters. 

Download hier de digitale productflyer Vigro Schimmelmulch

Voordelen

 • Vermindert droogtestress en uitval.
 • Voorkomt onkruidgroei.
 • Bevat nuttige schimmels voor de plant.
 • Levert voeding voor de lange termijn.
 • Voedt het bestaande bodemleven.
 • Vermindert dichtslaan van de bodem.
 • Isoleert de bodem.
 • Toegelaten als A meststof in biologische teelten volgens Verordening (EG) 889/2008.

Eigenschappen

 • Is een lichtgewicht product met een relatief grove fractie.
 • Voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot aanwezigheid van verontreinigingen.
 • Is rijk aan schimmeldominant bodemleven.
 • Is vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.
 • Voldoet aan de strengste eisen voor wat betreft de aanwezigheid van verontreinigingen en zware metalen.
 • Leverbaar in de fractie 15-50 mm.

Verpakking

Vigro Schimmelmulch is los of in bigbags verkrijgbaar.

Gebruiksrichtlijnen

 • Aanbrengen bij nieuwe en bestaande bomen en beplanting.
 • Afstrooien in een laag van 8 - 10 cm dikte.
 • Zorg ervoor dat wortelonkruiden (zoals kweekgras) van tevoren zijn verwijderd.
 • Zorg voor een goede kantopsluiting.
 • Stikstof (N) telt voor 10% mee in de gebruiksnormen, fosfaat (P2O5) voor 50%.

Gemiddelde samenstelling

Stikstof (N)  2,6 kg/ton product
Fosfaat (P2O5)  0,9 kg/ton product
Kalium (K) 2,5 kg/ton product
Kali (K2O) 3,0 kg/ton product
Magnesium (Mg) 0,8 kg/ton product
Magnesia (MgO) 1,2 kg/ton product
Koolzure kalk (CaCO3)  4,4 kg/ton product

Calcium* (Ca)

* afgeleid calcium uit koolzure kalk

1,8 kg/ton product
 Zwavel (S) 0,8 kg/ton product
   
Organische stof  71% (van droge stof)
Droge stof 44%
pH-KCl  6,2
Zoutgehalte (EC)  < 2,5 mS/cm
Stabiliteit < 2,5 mmol O2/kg O.S./uur
Uiterlijk Bruinzwart kruimelproduct

Zorg
voor de Bodem

Op basis van de huidige situatie kunnen wij, vooralsnog, uw grondmonsters in behandeling nemen met de service en  doorlooptijden zoals...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...