Tuinturf

Terug naar Overige producten

Bodemverbeteraar voor zuurminnende planten

Tuinturf is een bodemverbeteraar op basis van doorvroren zwartveen. Het is een substraat met een lage pH-waarde (zuurgraad) en een hoog gehalte organische stof. Tuinturf wordt voornamelijk opgemengd met bestaande grond om de pH-waarde te verlagen. Door de lage zuurgraad is het goed te gebruiken voor planten die een relatief zure grond vragen, zoals Azalea, Rhododendron en heidebeplanting. Tuinturf kan ook gebruikt worden om oppervlakten af te strooien als decoratie of tegen onkruidgroei.

Download hier de digitale productflyer Tuinturf

Voordelen

 • pH verlaging van bestaande gronden.
 • Uitermate geschikt voor zuurminnende beplanting.
 • Verhoging van het organische stofgehalte.
 • Structuurverbetering van de bodem.
 • Verbetering van vochthoudend vermogen.
 • Voorkomt uitspoeling van nutriënten.

Eigenschappen

 • Stabiele bodemverbeteraar.
 • Soortelijk gewicht: ca. 500 kg/m³.
 • Vrij van grote verontreinigingen zoals puin, ijzer en glas.

Verpakking

Tuinturf is los of in bigbags verkrijgbaar.

 • Losgestort af te halen op de locaties Biezenmortel en Deurne (met aanhanger). 
 • Losgestort thuisbezorgd (vanaf 3 m3).
 • In bigbag thuisbezorgd (per m3).

Gebruiksrichtlijnen

 • Aanbrengen voor aanplant nieuwe gewassen of als groeiplaatsverbetering in bestaande situaties.
 • Openbaar groen en tuinen (zandgronden): 3 tot 4 cm aanbrengen en doormengen.
 • Op kleigronden: 30 tot 40 % doormengen.
 • Inwerken of afstrooien als mulchlaag.
 • Kan jaarrond toegepast worden.

Gemiddelde samenstelling

Organische stof  75 - 90% (van droge stof)
pH-KCl  4,0 - 5,0
Zoutgehalte (EC) < 2,5 mS/cm

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...