Detiger Boomverzorging - Openbaar groen

“Gezondere groei, betere weerbaarheid, minder kosten."

Download hier de printvriendelijke versie in pdf.

Een aantal jaren geleden ontving Willy Detiger, eigenaar van Detiger Boomverzorging, een verzoek om een tuin in Venray te voorzien van twee bosplantsoen-aanplantingen. Hierbij was het van belang dat de beplanting aan de voorzijde zo snel mogelijk als dichte wal zou fungeren om het huis af te schermen van de aangrenzende weg. Aangezien de uitgangssituatie van de bodem niet ideaal bleek te zijn (weinig organische stof en bodemleven), is er in samenwerking met Van Iersel Compost gekozen voor een Soiltech bemestingsprogramma in combinatie met Vigro Schimmelhumus. In het najaar van dat jaar zijn er twee stukken bosplantsoen van elk circa 200 m2 aangeplant met vlieren, kersenbomen, vlinderstruiken en eiken. Het ene plantsoen werd behandeld met het Soiltech programma en het andere plantsoen werd niet behandeld. Dit bood de mogelijkheid om het programma te testen.

Met Soiltech programma                                         Zonder Soiltech programma

Met Soiltech programma   Zonder Soiltech programma

Resultaten

Een jaar na toepassing werd er al een indrukwekkend resultaat geconstateerd. Willy geeft aan dat het bosplantsoen in het behandelde perceel veel meer scheutlengte had aangemaakt en gezonder van kleur oogde dan het onbehandelde perceel. Daarnaast was alleen in het onbehandelde perceel schade aangericht door rupsen en luizen. Willy voegt toe: “We hebben een aantal bomen uit het behandelde stuk verplant en deze hadden een intensief en groot wortelgestel, wat zorgt voor een betere bestendigheid tegen droogtestress en extreme weersomstandigheden. Dit alles draagt bij aan een gegarandeerde verlengde en gezondere levensduur. Bovendien scheelt het Soiltech programma in kosten op zowel de korte termijn (60% minder plantgoed door ruimere plantafstand) als de lange termijn (minder inboet en minder bijsturing).”   

Behandelingen

(1) Aanplanting voorzijde – met Soiltech programma (200 m2)
“Om te komen tot 6 - 8% organische stof, zijn we gestart met het aanbrengen van een grondwal, opgezet met  500 m3 Vigro Tuinaarde, waarbij we de bovenste 50 cm hebben verrijkt met 15 - 20% Vigro Schimmelhumus. Voorafgaand aan het planten hebben we de bodem behandeld met 35 liter Fytaforce Biofertiliser Soil en na het planten hebben we de bodem afgestrooid met 4 cm Vigro tuinpadsnippers. In het eerste groeiseizoen (2013) zijn de struiken en bomen acht keer aangegoten en bespoten met 5 liter Root & Shoot (1:200 gemengd met water).”

(2) Aanplanting linkerzijde – zonder Soiltech programma (200 m2)
“De bestaande zandige toplaag van het perceel aan de linkerzijde van het woonhuis werd enkel bemest met 3 cm gecomposteerd groenafval (uit eigen opslag).”

Toepassing in de groensector

De aanleg van nieuwe aanplant in de groensector is hét perfecte moment om met het Soiltech programma aan de slag te gaan. Hierbij is het van belang om allereerst de uitgangssituatie nader te bekijken met behulp van een Bodembalansanalyse, om vervolgens een plan van aanpak op te kunnen stellen. Hierbij kunnen verschillende producten worden ingezet, afhankelijk van de behoefte van de bodem, het gewenste resultaat en de mogelijkheden van onderhoud en nazorg.

“Duurzaamheid is een begrip waar veel bij komt kijken en zowel het belang van de klant als de boom voorop gesteld dient te worden om tot een gewenst resultaat te komen, hier past het Soiltech programma heel goed bij. Op deze wijze wordt de kans dat wortels beter ontwikkelen vergroot en wordt de uitval door ziekte en vraatschade vermindert”, aldus Willy Detiger.  

Vigro Schimmelhumus

Vigro Schimmelhumus wordt voornamelijk toegepast in (bos)plantsoenen, waar de beplanting van nature beter groeit met een meerderheid aan schimmels in de bodem (haagplantsoen, laanbomen, buxus, laurier, et cetera). Deze compost is speciaal geproduceerd om positief schimmelleven te brengen, waardoor een extra ziekte-onderdrukkende werking in de bodem verkregen kan worden en aanplant een beter bereik heeft tot de juiste voeding. Daarnaast wordt een toevoeging van Fytaforce biofertiliser geadviseerd om de biodiversiteit van micro-organismen in de bodem te verhogen.

Het aanbrengen van een mulchlaag is 3 tot 5 jaar zichtbaar in de onderliggende grond, houdt langer vocht vast, zorgt voor een gematigde temperatuur en beschermt de kluit tegen UV straling. Jonge aanplant heeft dus minder last van extremen. Het product Root & Shoot is een speciale combinatie van meststoffen, groeibevorderaars en vitaminen, waarmee met name wortelgroei en scheutontwikkeling worden gestimuleerd. Verder kan Root & Shoot worden ingezet als hulpmiddel in tijden van stress (vorst, hagelschade, hitte, stormschade, verplantstress, et cetera). 

Alternatieven

Zijn er producten die hetzelfde doel bereiken? Willy: “Er bestaat geen alternatief voor Fytaforce. Voor Root & Shoot zijn er wel alternatieve (blad)meststoffen verkrijgbaar, maar slechts weinig op organische basis én die de beworteling / bodemleven dusdanig goed promoten. Ditzelfde geldt voor de diverse soorten compost, waarbij de kwaliteit van de compost geproduceerd door Van Iersel Compost niet vaak wordt geëvenaard. Een investering in het Soiltech programma is het eindresultaat dan ook meer dan waard.” 

Detiger Boomverzorging

Voor al uw vragen over onderzoek, planten, snoeien, kappen en controleren van bomen in de regio Venray kunt u hier terecht: www.detigerboomverzorging.nl.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...