Gemeente Utrecht - Openbaar groen

“Ongerijpte depotgrond opgewaardeerd tot voedingsrijke teeltlaag op daktuin”

27% kostenbesparing en slechts < 1% uitval beplanting

Download hier de printvriendelijke versie van het referentieverhaal.Projectbord aanleg daktuin Willem-Alexanderpark A2 in Utrecht

In Utrecht is met het Willem-Alexanderpark het grootste en langste dakpark van Nederland gecreëerd bovenop de snelweg A2. Het park bevat ruim 1,5 hectare aan plantvakken met bijna 150.000 vaste planten, siergrassen, heesters en 250 bomen. Het dakpark ligt tussen Utrecht centrum en de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn.

Uitdaging

Jos Vernooij (werkvoorbereider en opzichter bij de gemeente Utrecht): “De teeltlaag voor de vaste planten, siergrassen en heesters moest gemaakt worden van gebiedseigen grond, die was vrijgekomen uit omliggende woningbouwprojecten. Dit was voornamelijk ongerijpte klei en lag al jarenlang in depot, waardoor deze nauwelijks structuur, zuurstof en bodemleven bevatte. Uit ervaring wisten wij dat hier met geen mogelijkheid beplanting op kon gaan groeien. Omdat we geen nieuwe teelaarde konden aanvoeren moesten we op zoek naar een innovatieve oplossing.” 

Oplossing

Jos: “We hebben vooraf de bodemvruchtbaarheid van de depotgrond laten analyseren door een specialist (Wilma Windhorst, Agropoli). De grond had een slechte structuur, bevatte nauwelijks bodemleven, was zuurstofloos en had de nodige voedingstekorten. Van Iersel Compost bood ons de oplossing om de grond op te waarderen met een door hen geproduceerd Vigro Receptmix, samengesteld op basis van de analyses. Het mengsel bevatte diverse compostsoorten waarmee de juiste samenstelling aan micro-organismen (bodemleven) en organische stof werd aangebracht om de structuur en het zuurstofgehalte te verbeteren. Daarnaast is er een gebalanceerde meststoffen-mix door het mengsel gemengd om de aanslag en groei van de beplanting te bevorderen. Het mengsel is op het juiste moment en manier aangebracht door aannemer Agterberg

Resultaat

“Door te kiezen voor het verbeteren van gebiedseigen grond in plaats van het aanbrengen van nieuwe teelaarde hebben we op het grondwerk 65% van de kosten bespaard. Daarnaast is minder dan 1% van de beplanting uitgevallen waar we normaal rekening houden van 5-10% uitval in reguliere projecten. Dit geeft ons een extra kostenbesparing van bijna 10%.

Na een paar maanden heb ik de leveranciers van de beplanting op bezoek gehad en zij waren positief verrast door de kwaliteit van de teeltlaag en beplanting. De behandelde grond was door het mengsel meteen rul en luchtig en de beplanting heeft binnen één jaar het eindbeeld al behaald. De bewoners van de nieuwe wijk hebben meteen een park wat af is! Ze zijn daar erg blij mee, dat blijkt wel uit de enorme betrokkenheid van de bewoners.”, aldus Jos.

Succesfactoren

Volgens Jos zijn er naast de Vigro Receptmix meerdere factoren belangrijk geweest voor het slagen van dit project: “Het was cruciaal dat we de grond vooraf geanalyseerd hebben, dat we deskundige adviezen hebben gehad over grondverbetering en bemesting en dat het compostmengsel onder de juiste omstandigheden is aangebracht. Uiteindelijk ben ik het meest trots op de goede samenwerking tussen alle partijen, waardoor we een hoogwaardig park hebben gecreëerd!”.

Over onze klant

Groen is belangrijk voor de stad Utrecht. Het zorgt voor een aangename en mooie leef- en werkomgeving. Gemeente Utrecht hecht als vierde gemeente van Nederland veel waarde aan een mooie, groene stad en investeert daar dan ook in. De gemeente beheert ruim twaalf vierkante kilometer openbaar groen (inclusief de landgoederen).

Beplanting direct na aanplant Eindbeeld beplanting na een jaar  

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...