RHP-compost

Terug naar Compostproducten

Halffabricaat voor de potgrondindustrie

Op onze locatie in Biezenmortel produceren wij compost onder het RHP-keurmerk.

RHP-compost Van Iersel BiezenmortelRHP is een stichting die namens de potgrondindustrie toeziet op de kwaliteit en veiligheid van de gebruikte substraten. Voor compost worden scherpe eisen gesteld op chemisch, fysisch en fytosanitair vlak.

Speciale eisen

Het proces voor RHP-compost verloopt niet anders dan die van onze reguliere Houtcompost, maar de vele eisen aan specifieke analyses, aparte opslag en hygienisch transport maakt het toch een bijzonder product.

Productspecificatie

Hier vindt u specifieke productinformatie van onze reguliere Houtcompost.

Zorg
voor de Bodem

Bodemanalyses Op basis van een bodemanalyse kunt u een uitgebreid en begrijpelijk bemestingsadvies ontvangen. Er wordt per perceel omschreven welke mineralen...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...