Grondproducten

Terug naar Producten

Naast compost produceert Van Iersel Compost ook grondproducten: bodemverbeteraars met zwarte grond als basis. Bij ons zijn de volgende grondproducten verkrijgbaar:

Zorg
voor de Bodem

Op basis van de huidige situatie kunnen wij, vooralsnog, uw grondmonsters in behandeling nemen met de service en  doorlooptijden zoals...

Inname
groen- afval

Van groenafval naar grondstof! Van Iersel Compost is gespecialiseerd in groenrecycling: wij nemen groenafval in en verwerken dat vervolgens tot compostproducten...